De små ting

Jeg har skrevet denne side fordi at systemet hakker på os "arbejderklassen" og pålægger os regler og love om dit og dat som vi ikke må, det er som om at vi skal straffes for at vi blev født.

Vores regering og domstole burde kigge indad og se at få lavet nogle love/regler som gavner samfundet.

F.eks synes jeg det er forrykt at give en bøde for en lov overtrædelse som er så stor at personen som har gjort noget "forkert" aldrig vil være i stand til at betale. Det ender jo med en gældssanering, og så hænger resten af samfundet på regningen.

Eller, min Internet udbyder skal have 10 kr. pr. måned samt 100 kr. i opsætning for en statisk IP adresse, men der følger ingen services med, jeg betaler sq da nok i forvejen for at have Internet adgang!

Herunder følger nogle af de ting som irriterer mig i hverdagen, og som klart ville forbedre mit liv hvis der blev taget hånd om det; Rækkefølgen er helt tilfældig.

 1. Det skal være frivilligt om man vil betale medielicens.
 2. TV stationer skal tvinges til ikke at skrue op for lydstyrken når der kommer reklamer.
 3. Politiet skal ikke lege postbud for domstolene.
 4. Gebyrer skal afskaffes.
 5. Socialrådgivere, skal være socialrådgivere, og udføre deres job på tilfredsstillende vis.
 6. Systemet og samfundet skal hjælpe de dårligere stillede med at komme videre, i stedet for at lade dem i stikken.
 7. Rige mennesker skal lade være med at træde på de mindre rige og fattige for egen vinding/rigdoms skyld.
 8. Prisen på fødevarer og forbrugsvarer skal ned.
 9. Afgifter på øl, smøger, slik, sukker, fedt, og andet usundt skal væk, vi bestemmer selv hvordan vi vil leve.
 10. Afgifter på smøger skal ned, eller skatten skal op for ikke rygere, det er ikke rygerne som skal betale Statens underskud.
 11. Plastikposer skal være gratis. De fleste betaler for at reklamere for deres produkt, men her betaler vi for at reklamere for dem.
 12. Statsforvaltningen skal nedlægges, de gør ik deres arbejde uden domstolen pålægger dem at gøre det, og så tager det alligevel 3-4 måneder før de får fingeren ud.
 13. SKAT skal ikke have bemyndigelse til at tage folks overskydende skat, medmindre det drejer som og rige mennesker.
 14. Telefoni og Internet skal være gratis.
 15. Film og Musik branchens mellemmænd skal afskaffes (IPFI, RIAA, MPAA, osv.).
 16. Post Danmark, såvel som pizzariaerne skal lære at respektere 'Nej Tak!' skiltet på postkassen.
 17. Folk skal straffes hårdere for manglede snerydning på fortorvet foran deres hus, har man råd til hus har man også råd til en skovl og vejsalt.
 18. Det skal være frivilligt om man vil have en Bank eller ej, det samme gælder for N3MID og e-Boks.
 19. Vi skal have mere styr på vores privat liv, således at man ikke skal oplyse sit CPR# til Gud og hver virksomhed
 20. Fattigdom i Danmark skal udryddes før der sendes milliarder til udlandet. Det hedder vist "Fej foran din egen dør før du fejer foran andres"?
 21. Danmark skal lade være med at efterligne USA, vi er sq da selvstændige!
 22. Ansatte i regeringen & folketinget skal straffes med fængsel eller lignede hård straf, når de lyver for befolkningen. De skal ikke slippe med en løftet pegefinger.

Jeg vil løbende tilføje punkter på denne side, efterhånden som jeg kommer i tanke om de ting som går mig på.

Med tiden kommer der osse lidt CSS på denne side.. Hvis jeg da ikke skal betale gebyr for det.

Med venlig hilsen
Jesper - Træt af samfundet